Economie 3de en 4de jaar

<Terug>

Jouw profiel

De richting Economie is de geknipte richting voor jongeren met interesse in de economische bedrijfswereld en actuele ontwikkelingen hieromtrent. Deze studierichting wil je voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs, daarom is het belangrijk om naast je belangstelling voor economie, ook interesse te hebben in talen, wiskunde en wetenschappen. Verder is het ook noodzakelijk dat je interesse hebt in het opvolgen van de actualiteit en dat je nauwkeurig en ordelijk te werk gaat met cijfergegevens.

Jouw vooropleiding

Studierichtingen uit de A-stroom bieden een goede vooropleiding voor deze studierichting.

Studierichting

Kies je voor de studierichting Economie, dan kies je voor een richting met een brede basisvorming. Daarnaast is er een specifiek gedeelte van 4 uren economie. Hierin bestudeer je de kringloop van goederen, diensten en geld, alsook de gedragingen, rechten en plichten van zowel consumenten als producenten op de snel veranderende markt. Daarom spreken we van ‘algemene’ economie.
Daarenboven krijg je een stevig pakket boekhouden aangeboden, waarin dagelijkse verrichtingen zoals aankopen, verkopen, betalingen en ontvangsten worden geregistreerd, zowel schriftelijk als digitaal.

Wat na de 2de graad?

Leerlingen die in de 2de graad economie gevolgd hebben stromen logischerwijs door naar de studierichtingen:
Economie – moderne talen
Boekhouden – informatica
Informaticabeheer

VAKKENPAKKET3de jaar4de jaar
levensbeschouwelijke vakken22
aardrijkskunde11
biologie11
chemie11
Engels33
Frans33
fysica11
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
wiskunde44
economie44
flex22
keuze22
TOTAAL3232

<Terug>

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be