Economie 4de jaar

<Terug>

Jouw profiel

De richting Economie is de geknipte richting voor jongeren met interesse in de economische bedrijfswereld en actuele ontwikkelingen hieromtrent. Deze studierichting wil je voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs, daarom is het belangrijk om naast je belangstelling voor economie, ook interesse te hebben in talen, wiskunde en wetenschappen. Verder is het ook noodzakelijk dat je interesse hebt in het opvolgen van de actualiteit en dat je nauwkeurig en ordelijk te werk gaat met cijfergegevens.

Jouw vooropleiding

Studierichtingen uit de A-stroom bieden een goede vooropleiding voor deze studierichting.

Studierichting

Kies je voor de studierichting Economie, dan kies je voor een richting met een brede basisvorming. Daarnaast is er een specifiek gedeelte van 4 uren economie. Hierin bestudeer je de kringloop van goederen, diensten en geld, alsook de gedragingen, rechten en plichten van zowel consumenten als producenten op de snel veranderende markt. Daarom spreken we van ‘algemene’ economie.
Daarenboven krijg je een stevig pakket boekhouden aangeboden, waarin dagelijkse verrichtingen zoals aankopen, verkopen, betalingen en ontvangsten worden geregistreerd, zowel schriftelijk als digitaal.

Wat na de 2de graad?

Leerlingen die in de 2de graad economie gevolgd hebben stromen logischerwijs door naar de studierichtingen:
Economie – moderne talen
Boekhouden – informatica
Informaticabeheer

VAKKENPAKKET4de jaar
levensbeschouwelijke vakken2
aardrijkskunde1
biologie1
chemie1
Engels3
Frans3
fysica1
geschiedenis2
lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
wiskunde4
economie4
flex2
keuze2
TOTAAL32

<Terug>

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be