Humane wetenschappen 3de en 4de jaar

<Terug>

Jouw profiel

Heb je interesse in de werking van onze maatschappij en de rol van individuen en groepen daarin? Ben je creatief, communicatief en sociaal vaardig? Wil je graag op een kritische wijze leren omgaan met allerhande informatie en berichten uit de actualiteit en houd je ervan om hierover in debat te gaan? Denk je dat er een onderzoeker naar mens gerelateerde onderwerpen in jou schuilt? Indien je positief op deze vragen antwoordt, dan is de richting Humane wetenschappen iets voor jou.

Jouw vooropleiding

Studierichtingen uit de A-stroom bieden een goede vooropleiding voor deze studierichting.

Studierichting

Naast een brede basisvorming, krijg je in het specifiek gedeelte de vakken cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen. Hierin behandelen we thema’s als identiteit, normen en waarden, de menselijke ontwikkeling, de media, politiek, economie, rechtspraak en expressie. We vergelijken onderwerpen met andere culturen en andere tijdsperiodes. De lessen verlopen vaak interactief, met aandacht voor de actualiteit en de leefwereld van leerlingen. Ook aan het trainen van onderzoekscompetenties wordt in toenemende mate aandacht geschonken.

Wat na de 2de graad?

Leerlingen die in de 2de graad Humane wetenschappen hebben gevolgd, stromen in de 3de graad logischerwijs door naar de studierichting: Humane wetenschappen

VAKKENPAKKET3de jaar4de jaar
levensbeschouwelijke vakken22
aardrijkskunde11
biologie11
chemie11
Engels33
Frans33
fysica11
geschiedenis22
lichamelijke Opvoeding22
Nederlands44
wiskunde44
cultuurwetenschappen22
gedragswetenschappen22
flex22
keuze22
TOTAAL3232

<Terug>

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be