Latijn-wiskunde 5de en 6de jaar

<Terug>

Jouw profiel

Hou je van probleemoplossend denken? Beschik je over een positieve ingesteldheid ten aanzien van exact redeneren? Zie je uitdaging in wiskundige problemen of oefeningen? Ben je bereid om je abstract denken een niveau hoger te schakelen? Hiertoe verwachten we van jou een grote portie “goesting” en doorzettingsvermogen! Ook moet je gestructureerd te werk gaan om je oplossingswijze nauwgezet neer te schrijven. Heb je hiernaast ook belangstelling voor het culturele en filosofische, dan is de combinatie met de lessen Latijn ideaal! Leerlingen uit deze studierichting scoren vaak heel goed op de diverse ingangsexamens omwille van deze brede en intensieve vooropleiding.

Jouw vooropleiding

Bij voorkeur volgde je in de tweede graad de studierichting Latijn alsook de keuzemodule “verdieping in de wiskunde”. Je kan ook instromen in deze richting met een beperkte voorkennis van het Latijn via een overbruggingstraject. We hebben al een aantal leerlingen die dit met goed gevolg hebben gedaan: nil volentibus arduum (niets is moeilijk voor degenen die willen).

Studierichting

In deze studierichting diep je gedurende 7 uren in de week heel wat wiskundige domeinen (analyse van reële functies, afgeleiden en integraalrekening, goniometrie, analytische (ruimte)meetkunde, telproblemen, kansrekening, statistiek, complexe getallen,…) uit. We hebben hierbij aandacht voor het theoretische aspect (notatie, bewijzen,…), maar we passen deze theorie zeker ook toe in vele, uitdagende oefeningen. Je krijgt veel wiskundige kennis aangereikt, maar weet dat het grondig beheersen van deze materie van jou inspanningen zal vragen, want een wiskundige geest ontwikkelt zich door veel training en oefening!
In de lessen Latijn maak je kennis met de verschillende genres binnen de literatuur, maar verdiep je je ook in de filosofie en het Romeins recht, twee belangrijke vakken die ook in het hoger onderwijs hun nut bewijzen. We benaderen de teksten vanuit onze eigen leefwereld en ontdekken dat er nihil novi sub sole (niets nieuws onder de zon) is.
Onderzoekend leren komt ook aan bod binnen de onderzoeksprojecten in het laatste jaar van de derde graad.

VAKKENPAKKET5LWi6LWi
levensbeschouwelijke vakken22
aardrijkskunde11
biologie11
chemie22
Engels22
Frans33
fysica22
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
wiskunde77
Latijn44
TOTAAL32 32

<Terug>

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be