Latijn 3de en 4de jaar

<Terug>

Jouw profiel

Je bent een leerling die interesse heeft in talen, wetenschappen en wiskunde en die graag onderzoekt.

Jouw vooropleiding

Leerlingen die in de eerste graad Latijn volgden, kunnen deze studierichting verder volgen. Sinds een aantal jaren bieden we ook leerlingen met slechts één jaar of geen voorkennis Latijn de kans om in het 3de jaar in te stromen met een overbruggingstraject. We hebben al een aantal leerlingen die dit met goed gevolg hebben gedaan: ‘Nil volentibus arduum’ (‘Niets is moeilijk voor degenen die willen’).

Studierichting

In Latijn bestudeer je de klassieke samenleving en cultuur en lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid. De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur blijft belangrijk. We bekijken die cultuur vaak in vergelijking met onze eigen cultuur: ‘Nihil novi sub sole’ (‘Niets nieuws onder de zon’). De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid. Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt. Latijn is dus een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen. Latijn studeren, leert je ook probleemoplossend denken. Het onderzoekend leren komt ook aan bod tijdens de lessen Latijn. Jullie mogen in de tweede graad een onderzoeksproject naar keuze opzetten. In de projectweek in het 3de jaar gaan we hier de eerste keer mee aan de slag

Wat na de 2de graad?

Latijn – wiskunde
Latijn – moderne talen (optie wiskunde)
Latijn – moderne talen (optie economie)

VAKKENPAKKET3de jaar4de jaar
levensbeschouwelijke vakken22
aardrijkskunde11
biologie11
chemie11
Engels33
Frans33
fysica11
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
wiskunde44
Latijn44
flex22
keuze22
TOTAAL3232

<Terug>

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be