Lichamelijke opvoeding en sport 3de en 4de jaar

<Terug>

Jouw profiel

Heb je een gezonde interesse in een brede waaier aan sporten en zie je die graag ondersteund door de nodige theoretische achtergrond? Ben je sportief aangelegd in de brede zin van het woord? Wil je meer weten over hoe en waarom het lichaam reageert in bepaalde (sport)situaties en welke fysiologische processen dit regelen? Dan is de studierichting Lichamelijke opvoeding en sport iets voor jou.

Jouw vooropleiding

Studierichtingen uit de A-stroom bieden een goede vooropleiding voor deze studierichting. Indien je een extra optie sport volgde is dit een troef, maar zeker geen vereiste. We starten in het derde jaar met een basisaanbod van de belangrijkste sporten, waarop we met de leerlingen verder bouwen in de volgende studiejaren. Instromen in een later leerjaar vergt op het vlak van sport mogelijk een extra inspanning van de leerling.

Studierichting

Je zal kennismaken met verschillende sporten, zoals toestelturnen, volleybal, basketbal, tennis, dans, zwemmen, budo, voetbal, baseball, frisbee, badminton. Daarnaast krijg je een aantal sportgerichte theorievakken, bijvoorbeeld: theorie van de lichamelijke opvoeding, anatomie, biomechanica en fysiologie. Voor het vak keuzesport kies je tussen voetbal, basketbal, volleybal, atletiek turnen en tennis. Het inrichten van een keuzesport stellen we afhankelijk van een minimumaantal deelnemers. Het aantal plaatsen per keuzesport is eveneens beperkt. Tijdens het schooljaar kan je, mits grondige motivatie, binnen bepaalde tijdsperiodes van keuzesport wijzigen (zie schoolreglement).

Wat na de 2de graad?

Leerlingen die in de 2de graad LO&S hebben gevolgd, kunnen in de 3de graad doorstromen naar: Lichamelijke opvoeding en sport.

VAKKENPAKKET3de jaar4de jaar
levensbeschouwelijke vakken22
aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
geschiedenis11
Nederlands44
wiskunde33
biologie11
chemie11
fysica11
atletiek11
turnen11
zwemmen22
cluster (dans-slag-budo/conditie)11
balsporten11
toegepaste natuurwetenschappen (bewegingsanalyse)11
keuzesport*22
TLO: sporttechnieken2
TLO: bewegingswetenschappen2
TLO: anatomie2
TLO: EHBO2
flex11
keuze22
TOTAAL3434

* 2u Keuzesport: te kiezen uit: voetbal / basketbal / volleybal / atletiek / tennis / turnen
(vermelde keuzesporten worden enkel bij voldoende interesse ingericht!)
(het aantal plaatsen per keuzesport is beperkt!)

<Terug>

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be