Sportwetenschappen 3de en 4de jaar

<Terug>

Jouw profiel

Hoe zit de wereld in elkaar? Welke natuurwetten bestaan er? Kan ik goud maken als ik de juiste stoffen samenvoeg? Hoe ziet een plant er eigenlijk uit onder de microscoop? Hoe werkt de klimaatverandering precies? Welke reacties treden op in mijn lichaam als ik fitnessoefeningen doe? Indien je gebeten bent om het antwoord te vinden op deze vragen, dan is de richting Wetenschappen of Sportwetenschappen wellicht iets voor jou. Wiskundig inzicht, een kritische geest en probleemoplossend vermogen zijn belangrijke eigenschappen om succesvol te zijn in deze studierichting.

Jouw vooropleiding

Studierichtingen uit de A-stroom bieden een goede vooropleiding voor deze studierichting. Extra uren wetenschappen, wetenschappelijk werk of wiskunde zijn een troef.

Studierichting

De studierichting Sportwetenschappen is vooral een theoretische richting waarbij alle wetenschapsvakken van groot belang zijn. Deze vakken worden aangevuld met 5 lesuren sport.

Wat na de 2de graad?

Logische vervolgopleidingen voor leerlingen die de tweede graad wetenschappen succesvol hebben afgerond:
Sportwetenschappen
Wetenschappen-wiskunde
Moderne talen-wetenschappen

VAKKENPAKKET3de jaar4de jaar
levensbeschouwelijke vakken22
aardrijkskunde11
biologie22
chemie22
Engels33
Frans33
fysica22
geschiedenis22
Nederlands44
wiskunde55
zwemmen11
turnen11
atletiek11
balsporten11
cluster (dans-slag-budo/conditie)11
flex11
TOTAAL3232

<Terug>

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be