Sportwetenschappen 5de en 6de jaar

<Terug>

Jouw profiel

Je bent een leerling die interesse in wetenschappen en in sport heeft?

Jouw vooropleiding

Bij voorkeur volgde je in de tweede graad (Sport)Wetenschappen.

Studierichting

Je krijgt een uitgebreide wetenschappelijke vorming. Tijdens de lessen aardrijkskunde, fysica, chemie en biologie wordt ingegaan op een hele waaier aan wetenschappelijke onderwerpen. Enkele voorbeelden hiervan zijn vulkanisme en aardbevingen, het ontstaan van ons heelal, erfelijkheid, de opbouw en werking van cellen, atoombouw, ph-berekening, kernfysica, elektromagnetisme, … . Je krijgt 5 lesuren wiskunde. Het analytisch en probleemoplossend denkvermogen bereidt je voor op verder studeren binnen en buiten wetenschappelijke opleidingen. Een zeer gevarieerd wiskundig aanbod met onder meer precalculus, differentiaal- en integraalrekenen, complexe getallen, analytische ruimtemeetkunde, matrixrekenen en nog zoveel meer.Daarnaast krijg je wetenschappelijke sport gerelateerde vakken zoals trainingsleer, bewegingsanalyse en bewegingswetenschappen alsook vijf praktijkuren sport (turnen, atletiek, zwemmen, balsport en cluster).
Leerlingen die een wetenschappelijke studierichting hebben gevolgd zijn klaar om door te stromen naar de universiteit of hogeschool. De richting Sportwetenschappen bereidt ideaal voor op een hele waaier aan universitaire studies, zoals: Kinesitherapie, Geneeskunde, master Lichamelijke opvoeding, een studierichting binnen de exacte wetenschappen.

VAKKENPAKKET5SW6SW
levensbeschouwelijke vakken22
aardrijkskunde12
biologie12
chemie21
Engels22
Frans33
fysica22
geschiedenis22
Nederlands44
wiskunde55
atletiek11
zwemmen11
turnen11
cluster (dans-slag-budo)11
balsport11
bewegingswetenschappen11
bewegingsanalyse1
fysiologie1
trainingsleer1
TOTAAL3232

<Terug>

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be