Wetenschappen-wiskunde 5de en 6de jaar

<Terug>

Jouw profiel

Hou je van probleemoplossend denken? Beschik je over een positieve ingesteldheid ten aanzien van exact redeneren? Zie je uitdaging in wetenschappelijke en wiskundige problemen of oefeningen? Ben je bereid om je abstract en wetenschappelijk denken een niveau hoger te schakelen? Hiertoe verwachten we van jou een grote portie “goesting” en doorzettingsvermogen! Ook moet je gestructureerd te werk gaan om je oplossingswijze nauwgezet neer te schrijven.

Jouw vooropleiding

Bij voorkeur volgde je in de tweede graad (Sport)Wetenschappen.

Studierichting

In deze studierichting diep je gedurende 7 uren in de week heel wat wiskundige domeinen (analyse van reële functies, afgeleiden en integraalrekening, goniometrie, analytische (ruimte)meetkunde, telproblemen, kansrekening, statistiek, complexe getallen,…) uit. We hebben hierbij aandacht voor het theoretische aspect (notatie, bewijzen,…), maar we passen deze theorie zeker ook toe in vele, uitdagende oefeningen. Je krijgt veel kennis aangereikt, maar weet dat het grondig beheersen van deze materie van jou inspanningen zal vragen, want een wetenschappelijke geest ontwikkelt zich door veel training en oefening! Daarnaast krijg je een uitgebreide wetenschappelijke vorming in aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica. Je krijgt elk van deze vakken 2 lesuren per week, aangevuld met wetenschappelijk werk chemie en fysica. Er wordt ingegaan op een hele waaier aan wetenschappelijke onderwerpen. Enkele voorbeelden hiervan zijn vulkanisme en aardbevingen, het ontstaan van ons heelal, erfelijkheid, de opbouw en werking van cellen, atoombouw, ph-berekening, kernfysica, elektromagnetisme, … In je laatste jaar werk je zelf een wetenschappelijk onderzoek uit. Deze studierichting biedt een prima voorbereiding op alle exacte en toegepaste wetenschappelijke studies in het hoger onderwijs. Deze richting verstrekt je tevens alle kennis om je optimaal voor te bereiden op het toelatingsexamen (tand)arts. Ook als je in het hoger onderwijs geen wetenschappelijke weg inslaat, zal je met deze studierichting als brede basis goed voorbereid van start gaan.

VAKKENPAKKET5WWi6WWi
levensbeschouwelijke vakken22
aardrijkskunde22
biologie22
chemie22
Engels22
Frans33
fysica22
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
wiskunde77
zelfstandig werk chemie11
zelfstandig werk fysica11
TOTAAL3232

<Terug>

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be