Wetenschappen 4de jaar

<Terug>

Jouw profiel

Hoe zit de wereld in elkaar? Welke natuurwetten bestaan er? Kan ik goud maken als ik de juiste stoffen samenvoeg? Hoe ziet een plant er eigenlijk uit onder de microscoop? Hoe werkt de klimaatverandering precies? Indien je gebeten bent om het antwoord te vinden op deze vragen, dan is de richting wetenschappen wellicht iets voor jou. Wiskundig inzicht, een kritische geest en probleemoplossend vermogen zijn belangrijke eigenschappen voor leerlingen die deze studierichting volgen.

Jouw vooropleiding

Studierichtingen uit de A-stroom bieden een goede vooropleiding voor deze studierichting. Extra uren wetenschappen, wetenschappelijk werk of wiskunde zijn een troef.

Studierichting

Kies je voor de studierichting wetenschappen, dan kies je voor een richting met een brede basisvorming, uitgebreid met de wetenschappelijke vakken biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Wat na de 2de graad?

Logische vervolgopleidingen voor leerlingen die de tweede graad wetenschappen succesvol hebben afgerond:
Wetenschappen-wiskunde
Moderne talen–wetenschappen
Sportwetenschappen

VAKKENPAKKET4de jaar
levensbeschouwelijke vakken2
aardrijkskunde1
biologie2
chemie2
Engels3
Frans3
fysica2
geschiedenis2
lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
wiskunde5
flex2
keuze2
TOTAAL32

<Terug>

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be