2e graad (3de) (schooljaar 2021-2022)

<Terug>

Doorstroomfinaliteit (ASO)

Economische wetenschappen
(32u)

Latijn
(32u)

Natuur-wetenschappen
(32u)

Humane wetenschappen
(32u)

Sportwetenschappen
(32u)

BASISVORMING (27u)

2u levensbeschouwing

2u lichamelijke opvoeding (SC1 BS2) – in SW in specifiek

1u flex (SC5, 13, 15)

2u project (SC1, 4, 7, 11, 16)

4u SC2 (Nederlands)

6u SC3 (Frans, Engels)

2u SC8 (historisch bewustzijn)

1u SC9 (ruimtelijk bewustzijn)

4u SC6 (wiskunde)

3u SC6 (bio, fys, chem, stem)

 

SPECIFIEK

1u CD gevorderde wiskunde

1u CD gevorderde wiskunde

1u CD gevorderde wiskunde

3u CD sociale en gedrags-wetenschappen

4u CD bewegings-wetenschappen

4u CD Algemene economie

4u CD Klassieke talen

4u CD bio, chemie, fysica + CG uitbreiding

1u CD filosofie

3u CD bio, chemie, fysica

     

1u CD kunst-beschouwing

 

* CD = Cesuurdoel (klik hier voor meer info)

Dubbele finaliteit (TSO)

SPORT
(34u)
BASISVORMING (teamteaching) (18u)
2u levensbeschouwing
1u flex (SC5, 13, 15)
2u Project geïntegreerd (SC4, 7, 11)
4u SC2 (Nederlands)
4u SC3 (Frans, Engels)
3u SC6 (wiskunde)
1u SC8 (historisch bewustzijn)
1u SC9 (ruimtelijk bewustzijn)
 
THEORIE SPECIFIEK (incl. basis wetenschappen) (8u)
3u SC6 (bio, fys, chem, stem)
2u SC1 + CD bio en bewegingswetenschappen (anatomie)
2u SC1 + CD + BK bewegingswetenschappen theorie
1u CD toegepaste gedragswetenschappen
 
PRAKTIJK SPECIFIEK (8u)
3u SC1 + CD + BK bewegingswetenschappen
-> Interactieve sporten: bal- en slagsporten
1u SC1 + CD bewegingswetenschappen
-> Individuele sport: atletiek
2u SC1 + CD bewegingswetenschappen
-> Individuele sport: zwemmen
1u SC1 + CD bewegingswetenschappen
-> Individuele sport: budo, dans, conditie
1u SC1 + CD bewegingswetenschappen
-> Individuele sport: turnen

* CD = Cesuurdoel (klik hier voor meer info)
* BK = Beroepskwalificatie

BEDRIJF EN ORGANISATIE (34u)
BASISVORMING  (21u)
2u levensbeschouwing
2u lichamelijke opvoeding (SC1 BS2)
1u Flex (SC5, 13, 15)
1u project geïntegreerd (SC4, 7, 11, 16)
4u SC2 (Nederlands)
4u SC3 (Engels en Frans)
3u SC6 (wiskunde) + 2u SC6 (bio, fys, chem, stem)
1u SC8 (historisch bewustzijn)
1u SC9 (ruimtelijk bewustzijn)
 
SPECIFIEK (13u)
10u CD + BK toegepaste economie en informatica
1u BK Frans
1u BK Engels
1u BK Nederlands

* CD = Cesuurdoel (klik hier voor meer info)
* BK = Beroepskwalificatie

<Terug>

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be