2e graad (3de en 4de jaar)

<Terug>

Doorstroomfinaliteit (ASO)

Economische wetenschappen
(32u)

Latijn
(32u)

Natuur-wetenschappen
(32u)

Humane wetenschappen
(32u)

Sportwetenschappen
(32u)

BASISVORMING (27u)

2u levensbeschouwing

2u lichamelijke opvoeding (SC1) – (niet in Sportwetenschappen: zie specifiek)

2u flex* en IP*

4u Nederlands (SC2)

3u andere talen – Engels (SC3)

3u andere talen – Frans (SC3)

2u historisch bewustzijn-actief burgerschap (SC7-8)

1u ruimtelijk bewustzijn (SC9)

4u STEM-wiskunde (SC6)

3u STEM-natuurwetenschappen (SC6)

 1u Economische en financiële competenties (SC11)

SPECIFIEK

1u CD gevorderde wiskunde

1u CD gevorderde wiskunde

1u CD gevorderde wiskunde

3u CD sociale en gedrags-wetenschappen

4u CD bewegings-wetenschappen (theorie en praktijk)

4u CD algemene economie

4u CD klassieke talen

4u CD bio, chemie, fysica + STEM

1u CD filosofie

3u CD bio, chemie, fysica

     

1u CD kunst-beschouwing

 

* FLEX = sociaal-relationele competenties (SC5), leercompetenties (SC13), loopbaancompetenties (SC15)
* IP= gezondheid en veiligheid (SC1), digitale competenties en mediawijsheid (SC4), burgerschap (SC7), cultureel bewustzijn (SC16)
* CD = Cesuurdoel (klik hier voor meer info)

Dubbele finaliteit (TSO)

SPORT
(34u)
BASISVORMING (teamteaching) (18u)
2u levensbeschouwing
2u flex* en IP*
4u Nederlands (SC2)
2u andere talen – Engels (SC3)
2u andere talen – Frans (SC3)
1u historisch bewustzijn-actief burgerschap (SC7-8)
1u ruimtelijk bewustzijn (SC9)
3u STEM-wiskunde (SC6)
3u STEM-natuurwetenschappen (SC6)
1u Economische en financiële competenties (SC11)
 
SPECIFIEK GEDEELTE
1u CD toegepaste gedragswetenschappen
2u CD biologie en theorie bewegingswetenschappen (anatomie)
2u CD praktijk bewegingswetenschappen-zwemmen
1u CD praktijk bewegingswetenschappen-atletiek
1u CD praktijk bewegingswetenschappen-turnen
1u CD praktijk bewegingswetenschappen-slagsporten
1u CD praktijk bewegingswetenschappen-budo/dans/conditie
1u CD praktijk bewegingswetenschappen-balsporten
1u BK theorie
2u BK praktijk

* CD = Cesuurdoel (klik hier voor meer info)
* BK = Beroepskwalificatie

BEDRIJF EN ORGANISATIE (34u)
BASISVORMING  (22u)
2u levensbeschouwing
2u flex* en IP*
2u lichamelijke opvoeding (SC1)
4u Nederlands (SC2)
2u andere talen – Engels (SC3)
2u andere talen – Frans (SC3)
1u historisch bewustzijn-actief burgerschap (SC7-8)
1u ruimtelijk bewustzijn (SC9)
3u STEM-wiskunde (SC6)
2u STEM-natuurwetenschappen (SC6)  
1u Economische en financiële competenties (SC11)
SPECIFIEK (12u)
1u CD economie
3u BK toegepaste informatica
5u BK toegepaste economie
1u BK Frans
1u BK Engels
1u BK Nederlands

* CD = Cesuurdoel (klik hier voor meer info)
* BK = Beroepskwalificatie

<Terug>

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be