3de graad (Se-n-Se)

<Terug>

Sportclub- en fitnessbegeleider

Als je de Se-n-Se met vrucht hebt beëindigd, behaal je het certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se).

Jouw profiel

Je hebt een voorliefde voor sport en fitness. Je wil graag mensen begeleiden die streven naar een gezonde levensstijl en een gezond lichaam. Door je sociale karakter slaag je erin mensen te motiveren om aan hun conditie te werken.

Jouw vooropleiding

Je kan deze opleiding volgen nadat je de studierichtingen Sportwetenschappen of Lichamelijke opvoeding & Sport succesvol hebt afgerond. Behaalde je je diploma in een ander studiegebied, dan kan je de studierichting aanvatten mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. De toelatingsklassenraad laat je toe op basis van een toelatingsproef of op basis van elders verworven competenties of kwalificaties

Studierichting

In samenwerking met De FitnessOrganisatie (DFO), een door Vlaams Minister van Sport erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van gezond en ethisch sporten in de fitnesssector, krijg je een doorgedreven en gerichte opleiding als fitnessbegeleider. Het cursusmateriaal dat wij gebruiken is opgesteld door de Vlaamse Trainersschool. Het vakkenpakket is vooral praktijkgericht waarbij sportmanagement, bewegingsrecreatie, didactiek en fitness tot de hoofdvakken behoren.

De Se-n-Se kan beschouwd worden als een brugjaar om je slaagkansen in het hoger onderwijs te vergroten.

Mogelijkheden op de arbeidsmarkt:
• Fitnessbegeleider: niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur (HBO4), (vanaf september 2019 staat een samenwerking met BReps* gepland)
• Fitness- of sportclubuitbater
• Medewerker in een evenementenbureau of een sportdienst
• Schoolsportpromotor of sportkampbegeleider
• Verantwoordelijk sport-, recreatieve of toeristische accommodatie
• Begeleider recreatieve activiteiten

* BReps is een instrument om de kwaliteitszorg binnen de sector te optimaliseren, een belangrijke doelstelling in het kader van het Gezond en Ethisch Sporten decreet .

LESSENTABELSe-N-Se
Engels2
Frans2
Nederlands2
sportmanagement2
sportclub2
bewegingsanimator2
biomedische wetenschappen: anatomie en EHBO2
trainer B algemeen gedeelte2
instructeur B fitness theorie2
fitness praktijk2
fitness groep2
reddend zwemmen2
staege fitness8
stage sportclub2
Totaalpakket per week34

<Terug>

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be