Humane wetenschappen 5de en 6de jaar

<Terug>

Jouw profiel

Heb je interesse in de werking van onze maatschappij en de rol van individuen en groepen daarin? Ben je creatief, communicatief en sociaal vaardig? Wil je graag op een kritische wijze leren omgaan met allerhande informatie en berichten uit de actualiteit en houd je ervan om hierover in debat te gaan? Denk je dat er een onderzoeker naar mens gerelateerde onderwerpen in jou schuilt? Indien het antwoord op deze vragen ja is, dan is de richting Humane wetenschappen vermoedelijk iets voor jou.

Jouw vooropleiding

Elke ASO-opleiding uit de tweede graad biedt een goede basis om in de derde graad de studierichting Humane wetenschappen te kunnen volgen.

Studierichting

Naast een brede basisvorming krijg je in het specifiek gedeelte de vakken cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen. Hierin behandelen we thema’s als identiteit, normen en waarden, de menselijke ontwikkeling, de media, politiek, economie, rechtspraak en expressie. We vergelijken onderwerpen met andere culturen en andere tijdsperiodes. De lessen verlopen vaak interactief met aandacht voor wat speelt in de actualiteit en in de leefwereld van leerlingen. Ook aan het trainen van onderzoekscompetenties wordt in toenemende mate aandacht geschonken: leerlingen kiezen ervoor te specialiseren in een historische of geografische invalshoek om onderwerpen te analyseren. In het zesde jaar werken de leerlingen gedurende het hele schooljaar aan een zelfgekozen vakoverschrijdend onderzoeksproject.

VAKKENPAKKET5HW6HW
levensbeschouwelijke vakken22
aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
geschiedenis22
lichamelijke Opvoeding22
Nederlands44
wiskunde33
natuurwetenschappen22
cultuurwetenschappen34
gedragswetenschappen43
aardrijkskunde/geschiedenis CG22
muzikale opvoeding11
plastische opvoeding11
TOTAAL3232

<Terug>

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be