Inschrijvingen

Inschrijvingen huidig schooljaar

De inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023 starten op zaterdag 23 april 2022
Alle inschrijvingen verlopen digitaal.
Nadien mag u een foto van de voorkant en achterkant van de identiteitskaart van de leerling mailen naar info@atheneumboom.be.

Klik hier indien het formulier niet laadt.

Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van inschrijving, het identiteitsbewijs van uw kind bij zich heeft samen met het getuigschrift van de 1ste graad (1ste en 2de jaar secundair onderwijs), de vereiste oriënteringsattesten en de rapporten van de leerling.

Wij verwachten dat de leerling vergezeld is van de ouder(s) of voogd om de nodige formaliteiten te vervullen.

Wil je al proeven van de sfeer op onze school?

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be