Lichamelijke opvoeding en sport 5de en 6de jaar

<Terug>

Jouw profiel

Je hebt een grote interesse in sport en bewegen? Het hoe en waarom van de sporten en de beweging interesseert jou. Naast het actief uitvoeren van de sport, sta je open voor de methodisch didactische aanpak van de sporten.

Jouw vooropleiding

Leerlingen die in de 2de graad de opleiding Lichamelijke opvoeding en sport hebben gevolgd zullen verder kennis kunnen maken met sport en bewegen. Deze leerlingen zijn goed voorbereid en bezitten genoeg ervaring bij de sporten die onderwezen worden. Leerlingen met een beperkte ervaring in de aangeboden sporten en met een beperkte kennis van de anatomie en bewegingswetenschappen worden geacht een extra inspanning te leveren om de leerstof van de 2de graad die nodig is bij te studeren zodat zij succesvol kunnen zijn.

Studierichting

Kies je na de tweede graad voor de richting lichamelijke opvoeding en sport, dan kies je voor een eerder praktische opleiding met telkens een sterke link naar de theorie. Je zal kennismaken met verschillende sporten (toestelturnen, volleybal, basketbal, tennis, dans, zwemmen, budo, voetbal, baseball, frisbee, badminton, etc.) en met bewegingswetenschappelijke theorievakken zoals functionele anatomie, organisatie van de sport, biomechanica, fysiologie en trainingsleer. Tijdens deze theorielessen wordt de wetenschappelijke achtergrond van de sport en het bewegen dieper geanalyseerd. Voor het vak keuzesport kies je tussen voetbal, basketbal, volleybal, atletiek turnen, dans en tennis. Het inrichten van een keuzesport stellen we afhankelijk van een minimumaantal deelnemers. Het aantal plaatsen per keuzesport is eveneens beperkt. Tijdens het schooljaar kan je, mits grondige motivatie, binnen bepaalde tijdsperiodes van keuzesport wijzigen (zie schoolreglement).
Daarnaast kan je je eerste stappen zetten in het beroepenveld. In het 6de jaar krijg je de mogelijkheid om 2 weken stage te lopen op een door jou gekozen stageplaats en organiseer je in het kader van je geïntegreerde proef een heus sportevenement.
Deze richting bereidt je vooral voor op een professionele bacheloropleiding ‘leraar lichamelijke opvoeding’ of ‘sport en bewegen’. Daarnaast kan je ook een 7e jaar secundair-na-secundair starten.

VAKKENPAKKET5LS6LS
levensbeschouwelijke vakken22
aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
geschiedenis11
Nederlands33
wiskunde22
biologie/toegepaste biologie11
organisatie van de sport21
fysiologie van de beweging22
bewegingsanalyse1
trainingsleer2
stage sport1
zwemmen22
atletiek11
turnen11
cluster (dans-slag-budo)11
balsport11
bewegingsagogiek11
keuzesport* **44
ondernemingszin & ondernemerschap22
toegepaste informatica11
flex (leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding)1
TOTAAL3434

* 2u Keuzesport 1: te kiezen uit: voetbal / basketbal / atletiek / volleybal / tennis / ritmische en dansante vorming (dans) / turnen (max. 2u)
** 2u Keuzesport 2: te kiezen uit: voetbal / basketbal / atletiek / volleybal / tennis / ritmische en dansante vorming (dans) / turnen (max. 2u)
(vermelde keuzesporten worden enkel bij voldoende interesse ingericht!)

<Terug>

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be