Bedrijf en organisatie 3de en 4de jaar

<Terug>

Jouw profiel

Heb je een brede interesse in de commerciële bedrijfswereld en desbetreffende actuele ontwikkelingen? Voel je een passie voor ondernemen en aan de slag gaan met verkoopsvaardigheden en bijhorende administratieve skills? Vind je communicatie in zowel de eigen als vreemde talen ook onmisbaar? Dan ben jij de geknipte persoon voor deze richting! Je gaat aan de slag met een bedrijf dat je zelf opricht. De eerste stappen naar de ondernemingswereld worden hier gezet. Verder is het noodzakelijk dat je interesse hebt in het volgen van de actualiteit en dat je nauwkeurig en ordelijk te werk gaat met cijfergegevens. Ook wordt er binnen de studierichting veel aandacht geschonken aan ICT- en computerskills.

Jouw vooropleiding

Richtingen uit de A-stroom bieden een goede vooropleiding voor deze studierichting. Basisoptie ‘economie en organisatie’ is een troef maar geen vereiste.

Studierichting

In deze studierichting ligt de klemtoon op een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de praktijk van het zakendoen, de technieken van boekhouding, de binnenlandse en buitenlandse markten. Theorie en praktijk gaan hier hand in hand. Zo krijg je leerstof te verwerken waarin onder meer economische kringlopen, rechten en plichten van de consument en producent, klantentypes bestudeerd worden. Daarnaast krijg je ook een stevig pakket boekhouden aangeboden, waarin dagelijkse verrichtingen zoals aankopen, verkopen, betalingen en ontvangsten zowel elektronisch als schriftelijk worden geregistreerd.
Ook kantoortechnieken in het Nederlands, Frans en Engels zoals onthaal, (elektronische) postbehandeling, klasseren, vergaderen, verslaggeving, facturering, PR en communicatie en verkoopsvormen komen zeer uitgebreid aan bod. Studenten uit deze richting krijgen ook de kans deze opgedane kennis in praktijk om te zetten tijdens een verkoopsproject.

Wat na de 2de graad?

Leerlingen die Bedrijf & Organisatie hebben gevolgd, stromen in GO! atheneum Boom logischerwijs door naar:

Bedrijfsorganisatie (dubbele finaliteit)
Deze studierichting bereidt je voor op een professionele bacheloropleiding of op de arbeidsmarkt.

Bedrijf & Organisatie3de jaar
’23-‘24
4de jaar
’24-‘25
4de jaar
’23-‘24
BASISVORMING
levensbeschouwing222
SC01: LO222
SC02: Nederlands334
SC03: Frans222
SC03: Engels222
SC06: wiskunde333
SC06: wetenschappen112
SC07+SC08: historisch bewustzijn/burgerschap112
SC09: ruimtelijk bewustzijn111
SMART*222
    
SPECIFIEK GEDEELTE
economie121
toegepaste economie21 
BK* toegepaste economie665
BK* toegepaste informatica223
teamwerking i.f.v. BK* Nederlands en SC13/SC15 leer- en loopbaancompetenties11
BK* Frans0,50,5
BK* Engels0,50,5
BK* Nederlands/Frans/Engels3
TOTAAL32u32u34u

* SMART = sociaal-relationele competenties (SC5), leercompetenties (SC13), loopbaancompetenties (SC15), gezondheid en veiligheid (SC1), digitale competenties en mediawijsheid (SC4), burgerschap (SC7), cultureel bewustzijn (SC16)

* BK = Beroepskwalificatie

<Terug>

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be