Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen 5de en 6de jaar

Inhoud

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de doorstroomfinaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket economie. Ze analyseren de werking van de arbeidsmarkt en de relaties tussen de economische actoren en de samenstelling van de belangrijkste economische aggregaten. Ook internationale handel en internationale economische relaties worden bestudeerd. Ze verdiepen zich ook uitgebreid in bedrijfswetenschappen en recht: ze analyseren de keuze voor een ondernemingsvorm, beoordelen de performantie van een onderneming aan de hand van zelf berekende kerncijfers, analyseren financieringsvormen en de marketingstrategie van een onderneming. Ter ondersteuning van het pakket economie verbreden en verdiepen de leerlingen verschillende domeinen van de wiskunde.

Daarnaast krijgen de leerlingen informaticawetenschappen. Ze verdiepen zich in algoritmische technieken, algoritmen en datastructuren en passen die zelf toe bij het programmeren. Ze leren software ontwikkelen en maken gebruik van computationele modellen en numerieke oplossingsmethodes om problemen op te lossen.

Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

Doorstroomprofiel

Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting (tso). Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar professionele en academische bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke opleiding hoger onderwijs succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding in het secundair onderwijs, motivatie, inzet, slaagcijfers in het secundair onderwijs …

Voor de richting Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen situeren de meest logische professionele bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Industriële wetenschappen en Technologie
  • Bachelor in de toegepaste informatica
  • Bachelor in het facility management
 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
  • Bedrijfsmanagement
  • Informatiemanagement en Multimedia
  • International Business Management (E)
  • Netwerkeconomie

Doorstroom naar de meeste andere professionele bacheloropleidingen is in principe haalbaar, maar binnen deze studierichting wordt er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Voor de richting Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen situeren de meest logische academische bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
  • Handelswetenschappen
 • Wetenschappen
  • Informatica
  • Computerwetenschappen

Doorstroom naar alle andere academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Lessentabel

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen (TSO)5de jaar
’23-‘24
6de jaar
’24-‘25
BASISVORMING
levensbeschouwing22
SC01: LO en gezondheidseducatie22
SC02: Nederlands44
SC03: Frans33
SC03: Engels22
SC06: wiskunde33
SC06: wetenschappen21
SC07+SC08: historisch bewustzijn/burgerschap22
SC09: ruimtelijk bewustzijn11
SC11: EFC01
SC13/SC15 leer- en loopbaancompetenties11
   
SPECIFIEK GEDEELTE
economie11
bedrijfswetenschappen21
informaticawetenschappen66
communicatiewetenschappen11
wiskunde11
TOTAAL33u32u

<Terug>

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be