Humane wetenschappen 3de en 4de jaar

<Terug>

Jouw profiel

Heb je interesse in de werking van onze maatschappij en de rol van individuen en groepen daarin? Ben je creatief, communicatief en sociaal vaardig? Wil je graag op een kritische wijze leren omgaan met allerhande informatie en berichten uit de actualiteit en houd je ervan om hierover in debat te gaan? Denk je dat er een onderzoeker naar mens gerelateerde onderwerpen in jou schuilt? Indien je positief op deze vragen antwoordt, dan is de richting humane wetenschappen iets voor jou.

Jouw vooropleiding

Studierichtingen uit de A-stroom bieden een goede vooropleiding voor deze studierichting.

Studierichting

Naast een brede basisvorming, krijg je in het specifiek gedeelte sociale- en gedragswetenschappen, filosofie en kunstbeschouwing.. Hierin behandelen we thema’s als identiteit, normen en waarden, de menselijke ontwikkeling, de media, politiek, economie, rechtspraak en expressie. We vergelijken onderwerpen met andere culturen en andere tijdsperiodes. De lessen verlopen vaak interactief, met aandacht voor de actualiteit en de leefwereld van leerlingen. Ook aan het trainen van onderzoekscompetenties wordt in toenemende mate aandacht geschonken.

Wat na de 2de graad?

Leerlingen die in de 2de graad Humane Wetenschappen hebben gevolgd, stromen in de 3de graad logischerwijs door naar de studierichting:

Humane wetenschappen
Leerlingen die de studierichting Humane Wetenschappen hebben gevolgd zijn klaar om door te stromen naar de universiteit of hogeschool. Deze richtingen bereiden ideaal voor op een hele waaier aan sociale studies, zoals: psychologie, criminologie, leraar lager onderwijs, …

Humane wetenschappen3de jaar
’23-‘24
4de jaar
’24-‘25
4de jaar
’23-‘24
BASISVORMING
levensbeschouwing222
SC01: LO222
SC02: Nederlands444
SC03: Frans333
SC03: Engels333
SC06: wiskunde444
SC06: wetenschappen223
SC07+SC08: historisch bewustzijn/burgerschap223
SC09: ruimtelijk bewustzijn111
SMART*222
SC13/SC15 leer- en loopbaancompetenties11 
    
SPECIFIEK
filosofie11 
gedragswetenschappen23 
cultuurwetenschappen-maatschappijwetenschappen21 
kunstbeschouwing11 
    
sociale en gedragswetenschappen  3
filosofie  1
kunstbeschouwing  1
TOTAAL32u32u32u

* SMART = sociaal-relationele competenties (SC5), leercompetenties (SC13), loopbaancompetenties (SC15), gezondheid en veiligheid (SC1), digitale competenties en mediawijsheid (SC4), burgerschap (SC7), cultureel bewustzijn (SC16)

<Terug>

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be