Latijn-moderne talen 5de en 6de jaar

<Terug>

Jouw profiel

Je bent een leerling die interesse heeft in talen?

Dan is deze studierichting geknipt voor jou!

Je combineert verschillende moderne talen met een verdere aanscherping van je taalgevoel tijdens de lessen Latijn.

Jouw vooropleiding

Je volgde in de tweede graad bij voorkeur de studierichting Latijn, maar je kan ook instromen in deze richting met een beperkte voorkennis van het Latijn via een overbruggingstraject. We hebben al een aantal leerlingen die dit met goed gevolg hebben gedaan: nil volentibus arduum (niets is moeilijk voor degenen die willen).

Studierichting

In de lessen Latijn maken we kennis met de verschillende genres binnen de literatuur, maar verdiepen we ons ook in de filosofie en het Romeins recht. Twee belangrijke vakken die ook in het hoger onderwijs hun nut bewijzen. We benaderen de teksten vanuit onze eigen leefwereld en ontdekken dat er nihil novi sub sole (niets nieuws onder de zon) is.

Onderzoekend leren komt ook aan bod binnen de onderzoeksprojecten in het laatste jaar van de derde graad. Voor Latijn onderzoeken we een zelfgekozen onderzoeksprobleem dat we op creatieve wijze presenteren aan onze medeleerlingen.

Daarnaast krijg je in deze studierichting een stevig pakket moderne vreemde talen. Je verdiept je in de Franse, Engelse en Duitse taal en cultuur.
In deze studierichting verdiep je je ook in de communicatiewetenschappen.

Latijn-moderne talen (ASO)5de jaar
’23-‘24
6de jaar
’24-‘25
6de jaar
’23-‘24
BASISVORMING
levensbeschouwing222
SC01: LO en gezondheidseducatie22 
SC02: Nederlands44 
SC03: Frans33 
SC03: Engels22 
SC06: wiskunde33 
SC06: wetenschappen21 
SC07+SC08: historisch bewustzijn/burgerschap22 
SC09: ruimtelijk bewustzijn11 
SC11: EFC01 
SC13/SC15 leer- en loopbaancompetenties11 
    
aardrijkskunde  1
Engels  3
Frans  4
geschiedenis  2
lichamelijke opvoeding  2
Nederlands  4
wiskunde  3
natuurwetenschappen  2
    
SPECIFIEK GEDEELTE
Latijn44 
Duits22 
Nederlands11 
Frans11 
Engels11 
communicatie11 
    
Latijn  4
Spaans of Duits  2
wiskunde of economie*  2
toegepaste informatica  1
TOTAAL32u32u32u

* economie complementair gedeelte: keuze recht of mini-onderneming

<Terug>

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be