Latijn-moderne talen 5de en 6de jaar

<Terug>

Jouw profiel

Je bent een leerling die interesse heeft in talen?

Dan is deze studierichting geknipt voor jou!

Je combineert verschillende moderne talen met een verdere aanscherping van je taalgevoel tijdens de lessen Latijn.

Jouw vooropleiding

Je volgde in de tweede graad bij voorkeur de studierichting Latijn, maar je kan ook instromen in deze richting met een beperkte voorkennis van het Latijn via een overbruggingstraject. We hebben al een aantal leerlingen die dit met goed gevolg hebben gedaan: nil volentibus arduum (niets is moeilijk voor degenen die willen).

Studierichting

In de lessen Latijn maken we kennis met de verschillende genres binnen de literatuur, maar verdiepen we ons ook in de filosofie en het Romeins recht. Twee belangrijke vakken die ook in het hoger onderwijs hun nut bewijzen. We benaderen de teksten vanuit onze eigen leefwereld en ontdekken dat er nihil novi sub sole (niets nieuws onder de zon) is.

Onderzoekend leren komt ook aan bod binnen de onderzoeksprojecten in het laatste jaar van de derde graad. Voor Latijn onderzoeken we een zelfgekozen onderzoeksprobleem dat we op creatieve wijze presenteren aan onze medeleerlingen.

Daarnaast krijg je in deze studierichting een stevig pakket moderne vreemde talen. Je verdiept je in de Franse en Engelse taal en cultuur en leert ook een derde vreemde taal (Duits of Spaans). Daarnaast kan je kiezen om je wiskundig of economisch te versterken. Kies je voor twee uur extra wiskunde, dan kies je voor de kunst van het weten. Het analytisch en probleemoplossend denkvermogen bereidt je voor op verder studeren binnen en buiten wetenschappelijke opleidingen. Een zeer gevarieerd wiskundig aanbod met onder meer precalculus, differentiaal- en integraalrekenen, complexe getallen, analytische ruimtemeetkunde, matrixrekenen en nog zoveel meer.

Verdiep je je liever economisch, dan krijg je in deze studierichting de keuze om een eigen minionderneming op te richten waar je economische kennis onmiddellijk kan omzetten in praktijk. Je kan er ook voor kiezen je economische kennis aan te vullen met een stevige basis ‘recht en wetgeving’.

Latijn-moderne talen (ASO)5de jaar
’23-‘24
6de jaar
’24-‘25
6de jaar
’23-‘24
BASISVORMING
levensbeschouwing222
SC01: LO en gezondheidseducatie22 
SC02: Nederlands44 
SC03: Frans33 
SC03: Engels22 
SC06: wiskunde33 
SC06: wetenschappen21 
SC07+SC08: historisch bewustzijn/burgerschap22 
SC09: ruimtelijk bewustzijn11 
SC11: EFC01 
geïntegreerde werktijd*11 
    
aardrijkskunde  1
Engels  2
Frans  3
geschiedenis  2
lichamelijke opvoeding  2
Nederlands  4
wiskunde  3
natuurwetenschappen  2
    
SPECIFIEK GEDEELTE
Latijn44 
Duits22 
Nederlands11 
Frans11 
Engels11 
kunstbeschouwing/communicatie11 
    
Latijn  4
Spaans of Duits  2
wiskunde of economie*  2
toegepaste informatica  1

* economie complementair gedeelte: keuze recht of mini-onderneming

* geïntegreerde werktijd: tijdens dit lesuur werken leerlingen, onder begeleiding van een leercoach, zelfstandig aan opdrachten.

<Terug>

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be