Latijn-wetenschappen 5de (24-25) en 6de jaar (25-26)

<Terug>

Jouw profiel

Hou je van probleemoplossend denken? Zie je uitdagingen in wetenschappelijke problemen of oefeningen? Heb je hiernaast ook belangstelling voor het culturele en filosofische, dan is de combinatie met de lessen Latijn ideaal! Leerlingen uit deze studierichting scoren vaak heel goed op de diverse ingangsexamens omwille van deze brede en intensieve vooropleiding.

Jouw vooropleiding

Bij voorkeur volgde je in de tweede graad de studierichting Latijn. Je kan ook instromen in deze richting met een beperkte voorkennis van het Latijn via een overbruggingstraject. We hebben al een aantal leerlingen die dit met goed gevolg hebben gedaan: nil volentibus arduum (niets is moeilijk voor degenen die willen).

Studierichting

Je krijgt een uitgebreide wetenschappelijke vorming. Er wordt ingegaan op een hele waaier aan wetenschappelijke onderwerpen. Enkele voorbeelden hiervan zijn vulkanisme en aardbevingen, het ontstaan van ons heelal, erfelijkheid, de opbouw en werking van cellen, atoombouw, ph-berekening, kernfysica, elektromagnetisme, …

Je krijgt 5 lesuren wiskunde. Het analytisch en probleemoplossend denkvermogen bereidt je voor op verder studeren binnen en buiten wetenschappelijke opleidingen.

In de lessen Latijn maak je kennis met de verschillende genres binnen de literatuur, maar verdiep je je ook in de filosofie en het Romeins recht, twee belangrijke vakken die ook in het hoger onderwijs hun nut bewijzen. We benaderen de teksten vanuit onze eigen leefwereld en ontdekken dat er nihil novi sub sole (niets nieuws onder de zon) is.

Latijn-wetenschappen (ASO)5de jaar
’24-‘25
6de jaar
vanaf ’25-‘26
BASISVORMING
levensbeschouwing22
SC01: LO en gezondheidseducatie22
SC02: Nederlands44
SC03: Frans33
SC03: Engels22
SC06: wiskunde33
SC06: wetenschappen**
SC07+SC08: historisch bewustzijn/burgerschap22
SC09: ruimtelijk bewustzijn****
SC11: EFC01
SC13/SC15 leer- en loopbaancompetenties11
   
SPECIFIEK GEDEELTE
chemie + STEM*21
fysica + STEM*22
biologie + STEM*12
aardrijkskunde + STEM**21
Latijn44
wiskunde22
TOTAAL32u32u

<Terug>

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be