Latijn-wiskunde 5de en 6de jaar

<Terug>

Jouw profiel

Hou je van probleemoplossend denken? Beschik je over een positieve ingesteldheid ten aanzien van exact redeneren? Zie je uitdaging in wiskundige problemen of oefeningen? Ben je bereid om je abstract denken een niveau hoger te schakelen? Hiertoe verwachten we van jou een grote portie “goesting” en doorzettingsvermogen! Ook moet je gestructureerd te werk gaan om je oplossingswijze nauwgezet neer te schrijven. Heb je hiernaast ook belangstelling voor het culturele en filosofische, dan is de combinatie met de lessen Latijn ideaal! Leerlingen uit deze studierichting scoren vaak heel goed op de diverse ingangsexamens omwille van deze brede en intensieve vooropleiding.

Jouw vooropleiding

Bij voorkeur volgde je in de tweede graad de studierichting Latijn. Je kan ook instromen in deze richting met een beperkte voorkennis van het Latijn via een overbruggingstraject. We hebben al een aantal leerlingen die dit met goed gevolg hebben gedaan: nil volentibus arduum (niets is moeilijk voor degenen die willen).
Het is een vereiste dat je in de 2de graad het optiepakket “gevorderde wiskunde” hebt gevolgd.

Studierichting

In deze studierichting diep je gedurende 7 uren in de week heel wat wiskundige domeinen (analyse van reële functies, afgeleiden en integraalrekening, goniometrie, analytische (ruimte)meetkunde, telproblemen, kansrekening, statistiek, complexe getallen,…) uit. We hebben hierbij aandacht voor het theoretische aspect (notatie, bewijzen,…), maar we passen deze theorie zeker ook toe in vele, uitdagende oefeningen. Je krijgt veel wiskundige kennis aangereikt, maar weet dat het grondig beheersen van deze materie van jou inspanningen zal vragen, want een wiskundige geest ontwikkelt zich door veel training en oefening!

In de lessen Latijn maak je kennis met de verschillende genres binnen de literatuur, maar verdiep je je ook in de filosofie en het Romeins recht, twee belangrijke vakken die ook in het hoger onderwijs hun nut bewijzen. We benaderen de teksten vanuit onze eigen leefwereld en ontdekken dat er nihil novi sub sole (niets nieuws onder de zon) is.

In deze studierichting krijg je in het specifiek gedeelte ook informaticawetenschappen en uitbreidingsdoelen wetenschappen.

Latijn-wiskunde (ASO)5de jaar
’23-‘24
6de jaar
’24-‘25
6de jaar
’23-‘24
BASISVORMING
levensbeschouwing222
SC01: LO en gezondheidseducatie22 
SC02: Nederlands44 
SC03: Frans33 
SC03: Engels22 
SC06: wiskunde33 
SC06: wetenschappen** 
SC07+SC08: historisch bewustzijn/burgerschap22 
SC09: ruimtelijk bewustzijn11 
SC11: EFC01 
SC13/SC15 leer- en loopbaancompetenties11 
    
aardrijkskunde  1
biologie  1
chemie  2
Engels  2
Frans  3
fysica  2
geschiedenis  2
lichamelijke opvoeding  2
Nederlands  4
    
SPECIFIEK GEDEELTE
Latijn44 
informaticawetenschappen10 
chemie + STEM*11 
fysica + STEM*22 
biologie + STEM*11 
wiskunde44 
    
Latijn  4
wiskunde  7
TOTAAL33u33u32u

<Terug>

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be