Latijn 3de en 4de jaar

<Terug>

Jouw profiel

Je bent een leerling die interesse heeft in talen?
De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid. Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt. Latijn is dus een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.

Je bent een leerling die interesse heeft in wetenschappen en wiskunde?
Latijn studeren, leert je ook probleemoplossend denken. De leerlingen Latijn – Wiskunde in de 3de graad zijn hier het levende bewijs van!

Je bent een leerling die graag onderzoekt?
Het onderzoekend leren komt ook aan bod tijdens de lessen Latijn. Jullie mogen in de tweede graad een onderzoeksproject naar keuze opzetten. In de projectweek in het 3de jaar gaan we hier de eerste keer mee aan de slag.

Jouw vooropleiding

Leerlingen die in de eerste graad de basisoptie Latijn volgden, kunnen deze studierichting aanvatten. Ook leerlingen die geen voorkennis hebben, kunnen in het 3de jaar instromen.
We hebben al een aantal leerlingen die dit met goed gevolg hebben gedaan: ‘Nil volentibus arduum’ (‘Niets is moeilijk voor degenen die willen’).

Studierichting

In Latijn bestudeer je de klassieke samenleving en cultuur en lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid. De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur blijft belangrijk. We bekijken die cultuur vaak in vergelijking met onze eigen cultuur: ‘Nihil novi sub sole’ (‘Niets nieuws onder de zon’).
In functie van jouw verdere onderwijsloopbaan, kan je op onze school verschillende optiepakketten kiezen.
In het derde jaar kies je voor kunst of wetenschappen.
In het vierde jaar kan je kiezen voor “kunst-gevordere wiskunde”, “kunst-Duits” of “wetenschappen”.

Wat na de 2de graad?

Latijn – wiskunde
Latijn – moderne talen


Leerlingen die de studierichting Latijn hebben gevolgd, zijn klaar om door te stromen naar de universiteit of hogeschool. Deze richtingen bereiden ideaal voor op een hele waaier aan universitaire studies, zoals: geneeskunde, exacte wetenschappen en zowat alle talenopleidingen.

Latijn3de jaar
’23-‘24
4de jaar
’24-‘25
4de jaar
’23-‘24
BASISVORMING
levensbeschouwing222
SC01: LO222
SC02: Nederlands444
SC03: Frans333
SC03: Engels333
SC06: wiskunde444
SC06: wetenschappen323
SC07+SC08: historisch bewustzijn/burgerschap223
SC09: ruimtelijk bewustzijn111
SMART*222
SC13/SC15 leer- en loopbaancompetenties11 
    
SPECIFIEK
Latijn43 
optie 1 Duits/wiskunde/wetenschappen02 
optie 2 kunstbeschouwing/wetenschappen11 
    
gevorderde wiskunde  1
klassieke talen  4
Totaal32u32u32u

* geïntegreerde werktijd: tijdens dit lesuur werken leerlingen, onder begeleiding van een leercoach, zelfstandig aan opdrachten.

* SMART = sociaal-relationele competenties (SC5), leercompetenties (SC13), loopbaancompetenties (SC15), gezondheid en veiligheid (SC1), digitale competenties en mediawijsheid (SC4), burgerschap (SC7), cultureel bewustzijn (SC16)

<Terug>

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be