Lichamelijke opvoeding en sport 6de jaar

<Terug>

Jouw profiel

Je hebt een grote interesse in sport en bewegen? Het hoe en waarom van de sporten en de beweging interesseert jou. Naast het actief uitvoeren van de sport, sta je open voor de methodisch didactische aanpak van de sporten.

Jouw vooropleiding

Leerlingen die in de 2de graad de opleiding Sport hebben gevolgd zullen verder kennis kunnen maken met sport en bewegen. Deze leerlingen zijn goed voorbereid en bezitten genoeg ervaring bij de sporten die onderwezen worden. Leerlingen met een beperkte ervaring in de aangeboden sporten en met een beperkte kennis van de anatomie en bewegingswetenschappen worden geacht een extra inspanning te leveren om de leerstof van de 2de graad die nodig is bij te studeren, zodat zij succesvol kunnen zijn.

Studierichting

Kies je na de tweede graad voor de richting Lichamelijke opvoeding en sport, dan kies je voor een eerder praktische opleiding met telkens een sterke link naar de theorie. Je zal kennismaken met verschillende sporten (toestelturnen, volleybal, basketbal, tennis, dans, zwemmen, budo, voetbal, baseball, frisbee, badminton, etc.) en met bewegingswetenschappelijke theorievakken zoals functionele anatomie, organisatie van de sport, biomechanica, fysiologie en trainingsleer. Tijdens deze theorielessen wordt de wetenschappelijke achtergrond van de sport en het bewegen dieper geanalyseerd. Voor het vak keuzesport kies je tussen voetbal, basketbal, volleybal, atletiek turnen, dans en tennis.

Daarnaast kan je je eerste stappen zetten in het beroepenveld. In het 6de jaar krijg je de mogelijkheid om 2 weken stage te lopen op een door jou gekozen stageplaats en organiseer je in het kader van je geïntegreerde proef een heus sportevenement.

Deze richting bereidt je vooral voor op een professionele bacheloropleiding ‘Leraar lichamelijke opvoeding’ of ‘Sport en bewegen’. Daarnaast kan je ook een 7e jaar secundair-na-secundair starten.

Lichamelijke opvoeding en sport6de jaar
’23-‘24
BASISVORMING
levensbeschouwing2
aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
geschiedenis1
Nederlands3
wiskunde2
  
SPECIFIEK GEDEELTE
biologie/toegepaste biologie1
organisatie van de sport1
fysiologie van de beweging2
trainingsleer2
zwemmen2
atletiek1
turnen1
cluster (dans-slag-budo)1
balsport1
bewegingsagogiek1
keuzesport*4
ondernemingszin en ondernemerschap2
toegepaste informatica1
stage sport1

* 2u Keuzesport 1: te kiezen uit: voetbal / basketbal / atletiek / volleybal / tennis / ritmische en dansante vorming (dans) / turnen (max. 2u)
** 2u Keuzesport 2: te kiezen uit: voetbal / basketbal / atletiek / volleybal / tennis / ritmische en dansante vorming (dans) / turnen (max. 2u)
(vermelde keuzesporten worden enkel bij voldoende interesse ingericht!)

<Terug>

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be