Sport 3de en 4de jaar

<Terug>

Jouw profiel

Heb je een gezonde interesse in een brede waaier aan sporten, zowel in de praktijk als in theorie? Wil je meer weten over hoe en waarom het lichaam reageert in bepaalde (sport)situaties en welke fysiologische processen dit regelen? En wil je daarnaast je leerproces zelf in handen leren nemen? Dan is de studierichting Sport iets voor jou.

Jouw vooropleiding

Studierichtingen uit de A-stroom bieden een goede vooropleiding voor deze studierichting. Indien je de basisoptie sport volgde is dit een troef, maar zeker geen vereiste. We starten in het derde jaar met een basisaanbod van de belangrijkste sporten, waarop we met de leerlingen verder bouwen in de volgende studiejaren. Instromen in een later leerjaar vergt op het vlak van sport mogelijk een extra inspanning van de leerling.

Studierichting

De inhouden uit de basisvorming worden geclusterd aangeboden. Aan de hand van een opdrachtenlijst, stel je zelf je persoonlijke weekplanning op. Naast opgelegde instructiemomenten bepaal je zelf wanneer je je zelfstandig werk afwerkt en met wie je gaat samenwerken aan gemeenschappelijke opdrachten of projecten. Samen met een team van vaste leerkrachten werk je elke dag aan het gemeenschappelijke doel: een attest richting een hoger studiejaar.
In het specifiek gedeelte van de studierichting bestaat uit drie grote componenten: sport praktijk (toestelturnen, balsporten, zwemmen, atletiek, …) sport theorie (uitgebreide biologie en bewegingswetenschappen, gedragswetenschappen) en beroepskwalificatie (sport- en spelbegeleider).

Wat na de 2de graad?

Leerlingen die in de 2de graad Sport hebben gevolgd, kunnen in de 3de graad doorstromen naar:

Sportbegeleiding
Deze richting bereidt je vooral voor op een 7e jaar secundair-na-secundair, een professionele bacheloropleiding of op de arbeidsmarkt.

Sport3de jaar
’23-‘24
4de jaar
’24-‘25
4de jaar
’23-‘24
BASISVORMING
levensbeschouwing222
SC02: Nederlands334
SC03: Frans222
SC03: Engels222
SC06: wiskunde323
SC06: wetenschappen113
SC07+SC08: historisch bewustzijn/burgerschap111
SC09: ruimtelijk bewustzijn111
SC13/SC15 leer- en loopbaancompetenties11
SMART* 2 2 2
SPECIFIEK GEDEELTE
toegepaste biologie/bewegingswetenschappen theorie222
toegepaste psychologie (gedragswetenschappen)231
bewegingswetenschappen praktijk *556
BK* sport (theorie en praktijk)554
TOTAAL32u32u33u

* SMART = sociaal-relationele competenties (SC5), leercompetenties (SC13), loopbaancompetenties (SC15), gezondheid en veiligheid (SC1), digitale competenties en mediawijsheid (SC4), burgerschap (SC7), cultureel bewustzijn (SC16)

* BK = Beroepskwalificatie

* zwemmen, atletiek, bal- en slagsporten, cluster (budo-dans-conditie) en turnen

<Terug>

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be