Sportwetenschappen 4de jaar

<Terug>

Jouw profiel

Hoe zit de wereld in elkaar? Welke natuurwetten bestaan er? Kan ik goud maken als ik de juiste stoffen samenvoeg? Hoe ziet een plant er eigenlijk uit onder de microscoop? Hoe werkt de klimaatverandering precies? Welke reacties treden op in mijn lichaam als ik fitnessoefeningen doe? Indien je gebeten bent om het antwoord te vinden op deze vragen, dan is de richting Wetenschappen of Sportwetenschappen wellicht iets voor jou. Wiskundig inzicht, een kritische geest en probleemoplossend vermogen zijn belangrijke eigenschappen om succesvol te zijn in deze studierichting.

Jouw vooropleiding

Studierichtingen uit de A-stroom bieden een goede vooropleiding voor deze studierichting. Extra uren wetenschappen, wetenschappelijk werk of wiskunde zijn een troef.

Studierichting

De studierichting Sportwetenschappen is vooral een theoretische richting waarbij alle wetenschapsvakken van groot belang zijn. Deze vakken worden aangevuld met 5 lesuren sport.

Wat na de 2de graad?

Logische vervolgopleidingen voor leerlingen die de tweede graad wetenschappen succesvol hebben afgerond:
Sportwetenschappen
Wetenschappen-wiskunde
Moderne talen-wetenschappen

VAKKENPAKKET4de jaar
levensbeschouwelijke vakken2
aardrijkskunde1
biologie2
chemie2
Engels3
Frans3
fysica2
geschiedenis2
Nederlands4
wiskunde5
zwemmen1
turnen1
atletiek1
balsporten1
cluster (dans-slag-budo/conditie)1
flex1
TOTAAL32

<Terug>

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be