Wetenschappen-wiskunde 5de en 6de jaar

<Terug>

Jouw profiel

Hou je van probleemoplossend denken? Beschik je over een positieve ingesteldheid ten aanzien van exact redeneren? Zie je uitdaging in wetenschappelijke en wiskundige problemen of oefeningen? Ben je bereid om je abstract en wetenschappelijk denken een niveau hoger te schakelen? Hiertoe verwachten we van jou een grote portie “goesting” en doorzettingsvermogen! Ook moet je gestructureerd te werk gaan om je oplossingswijze nauwgezet neer te schrijven.

Jouw vooropleiding

Bij voorkeur volgde je in de tweede graad Natuurwetenschappen. Het is een vereiste dat je in de 2de graad het optiepakket “gevorderde wiskunde” hebt gevolgd.

Studierichting

In deze studierichting diep je gedurende 7 uren in de week heel wat wiskundige domeinen (analyse van reële functies, afgeleiden en integraalrekening, goniometrie, analytische (ruimte)meetkunde, telproblemen, kansrekening, statistiek, complexe getallen,…) uit. We hebben hierbij aandacht voor het theoretische aspect (notatie, bewijzen, …), maar we passen deze theorie zeker ook toe in vele, uitdagende oefeningen. Je krijgt veel kennis aangereikt, maar weet dat het grondig beheersen van deze materie van jou inspanningen zal vragen, want een wetenschappelijke geest ontwikkelt zich door veel training en oefening!

Daarnaast krijg je een uitgebreide wetenschappelijke vorming. Er wordt ingegaan op een hele waaier aan wetenschappelijke onderwerpen. Enkele voorbeelden hiervan zijn vulkanisme en aardbevingen, het ontstaan van ons heelal, erfelijkheid, de opbouw en werking van cellen, atoombouw, ph-berekening, kernfysica, elektromagnetisme, … In je laatste jaar werk je zelf een wetenschappelijk onderzoek uit.

Deze studierichting biedt een prima voorbereiding op alle exacte en toegepaste wetenschappelijke studies in het hoger onderwijs. Deze richting verstrekt je tevens alle kennis om je optimaal voor te bereiden op het toelatingsexamen (tand)arts. Ook als je in het hoger onderwijs geen wetenschappelijke weg inslaat, zal je met deze studierichting als brede basis goed voorbereid van start gaan.

Wetenschappen-wiskunde (ASO)5de jaar
’23-‘24
6de jaar
’24-‘25
6de jaar
’23-‘24
BASISVORMING
levensbeschouwing222
SC01: LO en gezondheidseducatie22 
SC02: Nederlands44 
SC03: Frans33 
SC03: Engels22 
SC06: wiskunde33 
SC06: wetenschappen** 
SC07+SC08: historisch bewustzijn/burgerschap22 
SC09: ruimtelijk bewustzijn** 
SC11: EFC01 
SC13/SC15 leer- en loopbaancompetenties11 
    
aardrijkskunde  2
biologie  2
chemie  2
Engels  2
Frans  3
fysica  2
geschiedenis  2
lichamelijke opvoeding  2
Nederlands  4
    
SPECIFIEK GEDEELTE
chemie + STEM*22 
fysica + STEM*22 
biologie + STEM*22 
aardrijkskunde + STEM*22 
wiskunde44 
informaticawetenschappen10 
    
wiskunde  7
zelfstandig werk chemie  1
zelfstandig werk fysica  1
TOTAAL32u32u32u

<Terug>

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be