3de graad (Se-n-Se)

<Terug>

Fitnessbegeleider duaal (Se-n-Se)

Als je de Se-n-Se met vrucht hebt beëindigd, behaal je het certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se).

Jouw profiel

Je hebt een voorliefde voor sport en fitness. Je wil graag mensen begeleiden die streven naar een gezonde levensstijl en een gezond lichaam. Door je sociale karakter slaag je erin mensen te motiveren om aan hun conditie te werken.

Jouw vooropleiding

Je kan deze opleiding volgen nadat je de studierichtingen Sportwetenschappen of Lichamelijke Opvoeding & Sport succesvol hebt afgerond. Behaalde je je diploma in een ander studiegebied, dan kan je de studierichting aanvatten mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. De toelatingsklassenraad laat je toe op basis van een toelatingsproef of op basis van elders verworven competenties of kwalificaties

Studierichting

In samenwerking met De FitnessOrganisatie (DFO), een door Vlaams Minister van Sport erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van gezond en ethisch sporten in de fitnesssector, krijg je een doorgedreven en gerichte opleiding als fitnessbegeleider. Het cursusmateriaal is opgesteld door de Vlaamse Trainersschool. Het vakkenpakket is vooral praktijkgericht waarbij sportmanagement, trainings- en voedingsleer, anatomie, didactiek en fitness tot de hoofdvakken behoren.

Door de intensieve samenwerking met de fitnesscentra kan de school inspelen op de nieuwste trends en ontwikkelingen binnen de sector.
GO! atheneum Boom zoekt een perfecte match tussen leerling en fitness op basis van een screening, gesprek en sollicitatiegesprek. Een leervergoeding is voorzien.

De Se-n-Se kan beschouwd worden als een brugjaar om je slaagkansen in het hoger onderwijs te vergroten.

Mogelijkheden op de arbeidsmarkt:
• Fitnessbegeleider: niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur (HBO4)
• Fitness- of sportclubuitbater
• Medewerker in een evenementenbureau of een sportdienst
• Schoolsportpromotor of sportkampbegeleider
• Verantwoordelijk sport-, recreatieve of toeristische accommodatie
• Begeleider recreatieve activiteiten
• Personal trainer
• Lesgever ‘fitness’ groepslessen en – bootcamps
• Uitbater van een fitnessboetiek
• Vertegenwoordiger (verkoper) van fitness materiaal

Samenwerking tussen leerling – mentor – trajectbegeleider
Leren op school: 14 lesuren / week
Leren op de werkplek: 24 lesuren / week

LESSENTABELSe-N-Se
leren op school (fitness praktijk, fitness theorie, communicatie14
leren op de werkplek24
Totaalpakket per week38

<Terug>

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be