Vijf leerkrachten van GO! atheneum Boom zijn sinds april naast hun uren als leerkracht ook studie/leercoach. Ze volgden dit schooljaar samen met negen andere collega’s de opleiding tot leercoach. De bedoeling is om de leerlingen intensiever te begeleiden. Zeker na corona en het bijhorende afstandsleren is er extra vraag om hulp.

Adjunct-directeur van GO! atheneum Boom, Elien Bertels: “De opleiding tot leercoach stond al een tijdje gepland. De onderwijsvernieuwing en het vernieuwde decreet leerlingenbegeleiding maken dat de leerkracht meer en meer een coach wordt voor de leerling. Als school willen we onze leerkrachten hierin ondersteunen door de nodige theoretische kaders en knowhow aan te reiken via de opleiding tot leercoach. Bij onze flexibele leergroepen (tweede graad Lichamelijk opvoeding en sport en Handel) gaan de leerkrachten reeds coachend aan de slag om de zelfsturing van de leerlingen aan te moedigen en we willen dit beleid verderzetten. 

De bedoeling is dat de leerkracht het brede beeld van de leerling ziet, naar hem of haar begrijpend luistert om zo gericht te kunnen begeleiden. Zo helpen de studiecoaches bij het maken van planningen, het verfijnen van studiemethodes, het aanmoedigen van de motivatie, … We willen niet wachten tot een leerling bij de leerlingenbegeleider komt, maar we willen élk kind begeleiden in zijn of haar groeiproces.”

Muriel Vanoverschelde, innovatiecoach bij de cel Onderwijsvernieuwing en digitale innovatie van GO! scholengroep Rivierenland: “In de opleiding leren de deelnemers het verschil kennen tussen de rol van leerkracht en de rol van leercoach.

De coach moet geen expert zijn in iets (bijvoorbeeld wiskunde of talen), maar moet vooral inzetten op het luisteren naar en het begeleiden van de leerling. 

Wat zijn de oorzaken van een slechte toets of taak: een slecht planning, een verkeerde studiemethode, een moeilijke thuissituatie, …? De studiecoach zal dit mee uitzoeken en ervoor zorgen dat de leerling wordt geholpen, zodat de schoolresultaten verbeteren.

Het kind enkel laten zeggen dat het de volgende keer beter z’n best zal doen, helpt niet als het kind niet weet hoe.”

Extra versnelling wegens corona 

“Naar aanleiding van corona, schakelde onze school een tandje hoger”, vertelt Elien. “Zo werden enkele leerkrachten tijdens hun opleiding al aangesteld als leer/studiecoach, zodat we de leerlingen nu al maximaal kunnen helpen. Heel wat jongeren geven aan dat ze het moeilijk hebben, dus we hebben nood aan extra mensen die met een open blik achterhalen waar het moeilijk loopt en hier gericht op inspelen.”

Ines Vermant is een van de studiecoaches. Ze geeft Nederlands in de derde graad van GO! atheneum Boom en begeleidt sinds april, naast haar lesuren, ook veertien leerlingen.

“Ik werk aan de motivatie van de leerlingen en begeleid hen bij het studeren en plannen. Het afstandsleren zorgt ervoor dat de jongens en meisjes extra ondersteuning nodig hebben. 

Ik bekijk samen met hen hun samenvattingen en opgestelde planningen, geef tips en zorg ervoor dat ze op een efficiënte manier aan langetermijnplanning doen. De leerlingen appreciëren die hulp enorm en dat is fijn.”

Het team van GO! atheneum Boom bekijkt nu hoe ze hun leercoaches volgend schooljaar verder kunnen inzetten in hun werking.

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be